Välkommen till    S*Björktassen's


Brittiska korthårFertil hona.

  GIC  IDP*Tazzamores Gascoyne Scarlet, BSH a

                                   f.2021-07-08

                    PKD genetiskt fritestade föräldrar,

                              HCM  Ua. bär ej LH  

           far: IDP Störtebecker from Town-House, BSH a

           mor: IDP Kolinga Arya,   BSH a

Fertil Hane

GIC S*Björktassen's Rasmus BSH e

f.2021-02-21

PKD & HCM Ua., bär ej LH.

far: SE*Betulasfele's Cormac  BSH a

mor: S*Björktassen's Heart's Delight  BSH e