Välkommen till    S*Björktassen's


Brittiska korthårFertila honor.

IC S*Björktassen's Heart's Delight "Gullan" BSH e

f.2018-07-04

HCM & PKD Ua. ,  bär ej LH

far: IDP*RoyalTails Funchine Bear  BSH e

mor: S*Framells Janet Morrisson  BSH g

  IC  IDP*Tazzamores Gascoyne Scarlet, BSH a

                                   f.2021-07-08

            PKD genetiskt fritestade föräldrar, HCM  Ua. 

                                   bär ej LH  

           far: IDP Störtebecker from Town-House, BSH a

           mor: IDP Kolinga Arya,   BSH a

Fertil Hane

IC S*Björktassen's Rasmus BSH e

f.2021-02-21

PKD & HCM Ua., bär ej LH.

far: SE*Betulasfele's Cormac  BSH a

mor: S*Björktassen's Heart's Delight  BSH e